نرم افزار مدیریت کسب و کار داده کاوان

نتایج یافت شده :

سامانه مدیریت کاوان
با توجه به اهمیت و نقش داده‌ها و اطلاعات سازمان­ها در تصمیم‌ گیری‌های اساسی جهت توسعه کسب‌وکار و بهبود عملکرد سازمان، سامانه مدیریت کسب و کار (BMS) داده کاوان با نام تجاری کاوان به قابلیت‌هایی مجهز شده است که محاسبات و تحلیل ها را انجام دهد و سپس با ارائه گزارش‌هایی ...
طراحی و ساخت BMS
با توجه به اهمیت و نقش داده‌ها و اطلاعات سازمان­ها در تصمیم‌گیری‌های اساسی، توسعه کسب‌وکار و عملکرد سازمان، BMS داده کاوان به قابلیت‌هایی مجهز شده است که محاسبات و تحلیل ها را انجام دهد و سپس با ارائه گزارش‌هایی متناسب با نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان در سطوح مختلف، ...