کار تیمی

تیم داده کاوان داده کاوان

پدرام پرستوک
پدرام پرستوک
مدیرعامل
اسد زرنوشه
اسد زرنوشه
مدیر فنی
مهیار مقدم
مهیار مقدم
مدیر پروژه
عظیم ربیع زاده
عظیم ربیع زاده
مدیر دیجیتال مارکتینگ
علیرضا زینلی
علیرضا زینلی
مدیر پشتیبانی
مینا موسوی
مینا موسوی
برنامه نویس
اعظم صادقی
اعظم صادقی
برنامه نویس
محمد فخرپور
محمد فخرپور
برنامه نویس
علی بلیانی
علی بلیانی
برنامه نویس
سمیرا قاسمی
سمیرا قاسمی
کارشناس مالی
مهشید زندبار
مهشید زندبار
کارشناس فروش و
مشاور کسب و کار
امیر مزینانیان
امیر مزینانیان
طراح رابط کاربری و گرافیست