کار تیمی

تیم داده کاوان داده کاوان

پدرام پرستوک
پدرام پرستوک
مدیرعامل
اسد زرنوشه
اسد زرنوشه
مدیر فنی
علیرضا زینلی
علیرضا زینلی
کارشناس اداری و پشتیبانی
عظیم ربیع زاده
عظیم ربیع زاده
مشاور دیجیتال مارکتینگ
مهیار مقدم
مهیار مقدم
مشاور پروژه
اعظم صادقی
اعظم صادقی
برنامه نویس
محمد فخرپور
محمد فخرپور
برنامه نویس
علی بلیانی
علی بلیانی
برنامه نویس
رضا دیناروند
رضا دیناروند
برنامه نویس
رسول قربانی
رسول قربانی
برنامه نویس
میلاد کمری
میلاد کمری
برنامه نویس
سمیرا قاسمی
سمیرا قاسمی
کارشناس مالی
مهشید زندبار
مهشید زندبار
کارشناس فروش و
مشاور کسب و کار