طراحی و ساخت ERP داده کاوان

طراحی و ساخت ERP

( ERP ( Enterprise Resource Planning  سیستم جامعی است که با استفاده از پایگاه داده اشتراکی، سعی در یکپارچه سازی همه وظایف و بخش های موجود در یک سازمان را دارد تا بتواند نیازهای خاص و ویژه این بخش ها را برآورده سازد. یکپارچه سازی با استفاده از یک نرم افزار کامپیوتری انجام می شود که به وسیله یک دیتابیس واحد، امکان اشتراک گذاری اطلاعات و ارتباط بخش های مختلف را با یکدیگر برقرار می سازد. این نرم افزار از تعدادی ماژول نرم افزاری تشکیل شده است که هر یک بخشی از وظایف موجود در شرکت را بر عهده دارند.

از جمله نکات مهم و قابل توجهی که تیم داده کاوان در طراحی و ساخت ERP در نظر گرفته اند، توجه به انعطاف پذیری این نرم افزار است. این نرم افزارها آنقدر منعطف هستند که شرکت های خریدار قادرند تعدادی از ماژول های مورد نیاز و یا همه آنها را نصب کنند. به عنوان مثال شرکت خریدار قادر است فقط ماژول های منابع انسانی (HR) و مالی را از این بسته نرم افزاری، خریداری کند و مورد استفاده قرار دهد.