سیستم حضور و غیاب و حقوق و دستمزد داده کاوان

سیستم حضور و غیاب و حقوق و دستمزد

 

 

سیستم حضور و غیاب داده کاوان بر پایه جدید ترین متدهای برنامه نویسی روز دنیا و ساختاری منعطف و کاربر پسند طراحی شده و در سدد آن است که راه حلی مناسبی را برای مدیران در سطح های مختلف ارائه داده تا بتوانند رفت و آمدهای کارکنان خود را به صورت دقیق و منظم رصد نمایند. این بسته نرم افزاری با زیرساختی بسیار منعطف قابلیت اتصال به تمامی دستگاه های حضور و غیاب API Base  را  داشته و بدون شک، ارتباط و تعامل این نوع سامانه ها با اتوماسیون اداری سایر قسمت های یک مجموعه، توانسته است نقاط ضعف احتمالی آن را به خوبی بپوشاند. سعی بر این بوده که با ساختاری آسان و کاربرپسند و بدون نیاز به دانش برنامه نویسی کارکنان و مدیران بتوانند نیازهای خود را در این زمینه تامین نمایند...

سیستم حضور و غیاب داده کاوان