خدمات UI/UX داده کاوان

خدمات UI/UX

خدمات UI/UX، کیفیت استفاده از سایت ها و اپلیکیشن ها توسط کاربر را تحت تاثیر قرار می دهد. UI (User Interface Design) به معنی طراحی رابط کاربری است و بیشتر با شکل ظاهری نرم افزارها در ارتباط است و UX (User Experience) به معنی تجربه کاربر است که سهولت کار با سایت و اپلیکیشن را مدیریت می کند. هر دو این موارد باید برای جلب توجه، رضایت و اعتماد کاربران مورد توجه قرار گیرند.

شرکت داده کاوان با تجربه ی بالایی که در ارائه خدمات تخصصی UI/UX دارد، تجربه کاربر از کار کردن با سایت یا اپلیکیشن شما را تا حد زیادی بهبود می بخشد.