تیم

تیم داده کاوان

پدرام پرستوک
پدرام پرستوک
مدیرعامل
اسد زرنوشه
اسد زرنوشه
مدیر فنی
علیرضا زینلی
علیرضا زینلی
پشتیبانی فنی
عظیم ربیع زاده
عظیم ربیع زاده
مدیر دیجیتال مارکتینگ
نازنین فریدنی
نازنین فریدنی
کارشناس فروش
فرید فریدونی
فرید فریدونی
مدیر پروژه
امیررضا بسمی
امیررضا بسمی
اسکرام و تحقیق / توسعه
هدیه چپردار
هدیه چپردار
توسعه دهنده نرم افزار
زهرا لاله
زهرا لاله
کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ
پریسا زمانی
پریسا زمانی
کارشناس دیجیتال مارکتینگ
امیر طهمورثی
امیر طهمورثی
توسعه دهنده نرم افزار
فرشید ترکمن
فرشید ترکمن
توسعه دهنده نرم افزار
عمران جدیدی
عمران جدیدی
توسعه دهنده نرم افزار
زهرا رستگار
زهرا رستگار
کارشناس مالی
سما رحیمی
سما رحیمی
کارشناس اداری
سلیمان شریفی
سلیمان شریفی
توسعه دهنده نرم افزار
علیرضا محمدی
علیرضا محمدی
توسعه دهنده نرم افزار