تیم

تیم داده کاوان

پدرام پرستوک
پدرام پرستوک
مدیرعامل
اسد زرنوشه
اسد زرنوشه
مدیر فنی
علیرضا زینلی
علیرضا زینلی
پشتیبانی فنی
عظیم ربیع زاده
عظیم ربیع زاده
مدیر دیجیتال مارکتینگ
نازنین فریدنی
نازنین فریدنی
کارشناس فروش
فرید فریدونی
فرید فریدونی
مدیر پروژه
امیررضا بسمی
امیررضا بسمی
اسکرام و تحقیق / توسعه
هدیه چپردار
هدیه چپردار
توسعه دهنده نرم افزار
زهرا لاله
زهرا لاله
کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ
پریسا زمانی
پریسا زمانی
کارشناس دیجیتال مارکتینگ
امیر طهمورثی
امیر طهمورثی
توسعه دهنده نرم افزار
فرشید ترکمن
فرشید ترکمن
توسعه دهنده نرم افزار
فرشاد بهار
فرشاد بهار
کارشناس پشتیبانی