طراحی پرتال اتوماسیون داده کاوان

طراحی پرتال اتوماسیون

با توجه به اهمیت و نقش داده‌ها و اطلاعات سازمان­ها در تصمیم‌گیری‌های اساسی، توسعه کسب‌وکار و عملکرد سازمان، BMS داده کاوان به قابلیت‌هایی مجهز شده است که محاسبات و تحلیل ها را انجام دهد و سپس با ارائه گزارش‌هایی متناسب با نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان در سطوح مختلف، به تصمیم گیری در برنامه‌ریزی‌های آینده کمک خواهد کرد. 

با توجه به سابقه فعالیت­های ثبت شده در سامانه بینش درستی از مشتریان شکل خواهد گرفت. همچنین با سنجش رضایت مشتریان بر اساس معیارهای ارزیابی معین، فرصت‌های جدیدی در توسعه کسب‌وکار شناسایی می­شود. سامانه BMS داده کاوان، با بهره‌گیری هوشمندانه از نمودارها و آمارهای اطلاعاتی می‌تواند به‌ پیش‌بینی خروجی برای سناریوهای هدف‌گذاری شده کمک نماید و راهنمای مناسبی برای طرح‌های پیش رو در سازمان باشد.

سامانه مدیریت کسب و کار BMS